İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenciler, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanır. Deneme yazıları yazmaya ve edebi eserleri analiz etmeye başlarlar. Bilgisayarla sunum hazırlama, yaratıcı metin yazma, tartışma ve münazara becerilerini geliştirecek çalışmalar yaparlar.


Dört yıllık lise öğrenimleri boyunca öğrenciler, dünya genelinde aynı sınıf düzeylerinde anadilleri İngilizce olan öğrencilerin gördüğü İngilizce edebiyat derslerini alırlar. Çağdaş yazarların yanı sıra, William Shakespeare, William Golding, Harper Lee ve Tenessee Williams gibi yazarların eserlerini okurlar.

 

ACI’da, yaratıcı ve disiplinler arası projelerle öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmesine olanak sağlanır. Hazırlık yılında öğrenciler araştırma çalışmaları için Kütüphane / Medya Merkezini nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Araştırma çalışmalarında; bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak yöntemler, kaynağın güvenilirliğinin nasıl anlaşılacağı, etkin not alma becerileri ve ulaşılan bilginin etkin bir şekilde sunumu öğretilir.


Lise yıllarında, öğrenciler okudukları edebi eserlerle ilgili araştırma sonuçlarını daha çok sözlü olarak sunarlar. Bu sunumlarda çoğu zaman bilgisayar (Power Point Sunumu), grafik hatta bazen kostüm kullanılır. 

 

Seviye bazında yürütülen programların detayları aşağıdaki gibidir. (İçerik İngilizce'dir.)

 

Prep Pre-Intermediate Main Course

Prep Intermediate Main Course

Prep Advanced Main Course

Prep Pre-Intermediate Spoken Arts

Prep Intermediate Spoken Arts

Prep Advanced Spoken Arts

Lise 1

Lise 2

Lise 3 (Main & IB)

Lise 4 IB Language B HL