x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

"İnsanoğlunun merakı, eğitim düzeyiyle orantılıdır.”
Jean Jacques Rousseau (Fransız düşünür)

 

AMAÇLAR

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük eden, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından tasarlandı. Program ortaöğretimin son 2 yılındaki öğrencileri kapsıyor.

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezi bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini ediniyorlar.

IB Diploma Programı, dünyanın değişik ülkelerinde bulunan 3622 okulda (Mart 2021 itibariyle) uygulanmaktadır. Ülkemizde ise bu program 57 okulda (Mart 2021 itibariyle) ve MEB gerekliliklerine uygun biçimde düzenlenerek başarıyla uygulanmaktadır. Okulumuz, Ege Bölgesi'nde bu programı uygulayan “ilk lise” olma özelliğini taşımaktadır.

 

MÜFREDAT MODELİ

 

IB altıgen modeli olarak bilinir; bir çekirdeği çevreleyen altı akademik alandan oluşur. IB diploması adayı olan bir öğrencinin, iki yıl boyunca altı ders grubundan seçilen dersler ile birlikte programın çekirdek elemanları olan Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve CAS’i (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet) tamamlaması gerekir.

 

 

IB DİPLOMASI

 

Bir öğrencinin IB Diplomasını alabilmesi için;

 

  • Belirtilen altı ders grubunun her birinden üçü standart düzey (SL), diğer üçü de ileri düzey (HL) olmak üzere altı ders seçmesi ve iki yıl boyunca ileri seviye dersler için minimum 240 saat, standart düzey için ise minimum 150 saat öğrenim yapması ve bu derslerden başarılı olması,

  • Belirtilen IB Modelinin içinde yer alan,

a)     Farklı bilgi yolları üzerine eleştirel düşünme; bilginin rolü ve doğasını kendi kültüründe, diğer kültürlerde ve küresel olarak dikkate olanak sağlayan 100 saatlik TOK (Bilgi Kuramı) dersini başarı ile tamamlaması,

b)     En fazla 4000 kelimeden oluşan bağımsız ve kişisel bir araştırma çalışması olan Bitirme Tezini tamamlayıp sunması,

c)    Öğrencilerde özgüven ve başkalarıyla özdeşleşme ve yardımseverlik duygularını geliştirmek üzere tasarlanmış CAS (Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet) programının tamamlaması,
 

  • ·45 üzerinden (6x7=42, 42+3=45) en az 24 puan alınması ve notlarla ilgili alt kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

 

 

ACI IB Öğrencilerinin 6 Ders Grubundan Aldıkları Dersler:

 

Grup

IBTM (IB Türkçe - Matematik)

IBFM (IB Fen – Matematik)

IBFM 2 (IB Fen - Sanat)

Grup1

Türkçe A

Türkçe A

Türkçe A

Grup2

İngilizce A

İngilizce A

İngilizce A

Grup3

20. yüzyılda Türkiye (TITC)

Ekonomi/ ITGS (Toplum ve Teknoloji)

Ekonomi/ ITGS (Toplum ve Teknoloji)

Grup4

Çevre Sistemleri

Fizik / Biyoloji

Fizik / Biyoloji

Grup5

Matematik

Matematik

Matematik

Grup6

Görsel Sanatlar/Film/Tiyatro/ Psikoloji/ Ekonomi

Kimya

Görsel Sanatlar/ Film/ Tiyatro/ Psikoloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ SEÇİMİ

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) adaylarında aşağıdaki nitelikler aranır;

 

· L2 yılı, birinci dönem başarı ortalamasının, 100 üzerinden en az 75 olması,

· L2 yılı, birinci dönem İngilizce notunun, 100 üzerinden en az 70 olması

· Yıl sonunda başarısız dersinin veya önceki senelerden devam eden sorumluluğunun bulunmaması,

· İngilizceyi akıcı konuşabilmesi,

· Akademik olarak oldukça zorlayıcı bir programla uğraşmayı göze alması,

· Programlı çalışma becerisine sahip olması.

· Okul idaresinin onayı

· Seçilen öğrencilerin 11. Sınıfın sonunda 12. Sınıfa IB olarak devam edebilmeleri için 11. Sınıfa ait tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olması

 

NEDEN IB?

 

· Dünya genelinde önde gelen tüm üniversitelere kabulde IBDP öğrencilerine öncelik tanınır.

· Dünya genelinde önde gelen üniversitelerin çoğu IBDP derslerine üniversitede kredi verir, bu da bir öğrencinin daha erken mezun olabileceği anlamına gelir (4 yıl yerine 3 – 3.5 yıl).

· IBDP öğrencilerine daha çok burs imkânı tanınır.

· En önemlisi, uluslararası araştırmalar IBDP öğrencilerinin, IBDP öğrencisi olmayanlara göre, üniversitelerde daha başarılı olduklarını göstermektedir.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ve üniverisite başvuru süreciyle ilişkisi ve Kanada, Avrupa, İngiltere ve A.B.D’de üniversitelere kabul süreci:

 

1. Bir öğrencinin IBDP derslerini seçimi, IBDP’de başarı ve üniversitede istediği alanda okuyabilme şansını artırır.

 

2. IBDP bir öğrencinin İngilizce dilindeki becerisini artırır.

 

3. IBDP daha yüksek SAT ve IELTS / TOEFL sınav sonuçlarını beraberinde getirir.

 

4. IBDP Kapsamlı Deneme Yazısı (Extended Essay) bir öğrencinin eleştirel düşünce ve bir konu üzerinde araştırma yapma becerilerini artırır.

 

5. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencileri, Kanada, Avrupa, İngiltere ve A.B.D. üniversitelerince daha fazla kabul göreceklerdir.

 

6. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencileri, Kanada, İngiltere ve A.B.D.’nin önde gelen birçok üniversitesinde eğitimlerini üç yılda tamamlayabileceklerdir (dört yıl yerine). Bu, öğrenci ve ailesi için büyük bir tasarruf demektir.

 

7. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencilerinin, Kanada, İngiltere ve A.B.D.’nin önde gelen birçok üniversitesinden mali destek ve burs alma şansı artacaktır. Bu da yine, öğrenci ve ailesi için büyük bir tasarruf demektir.

 

 

IB DİPLOMASI VE ÖSYM

 

· IB Diploması birçok Yurtdışı Üniversitelere, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girmeden başvuru ve kabul imkânı verir.

· Okulumuzda uygulanan IB Diploma Programı müfredatı, TYT ve AYT gereksinimleri göz önünde bulundurmaktadır.

· IB diploması yurtiçindeki vakıf üniversitelerinde öğrencinin IB diploma notuna göre farklı miktarlarda burs imkânları ve ders muafiyeti sağlamaktadır. Sadece IB Diploması ile TC Hükümeti yurtiçi üniversitelerine başvuruya izin vermez, TYT ve AYT sınavlarında başarılı olma zorunluluğu vardır.