İnsanoğlunun merakı, eğitim düzeyiyle orantılıdır.”

Jean Jacques Rousseau (Fransız düşünür)

 

AMAÇLAR


Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük eden, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından tasarlandı. Program ortaöğretimin son 2 yılındaki öğrencileri kapsıyor.

 

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezi bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini ediniyorlar.

 

Diploma Programı, dünyanın değişik ülkelerinde bulunan 4546 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde ise bu program 44 okulda ve MEB gerekliliklerine uygun biçimde düzenlenerek başarıyla uygulanmaktadır. Okulumuz, Ege Bölgesi'nde bu programı uygulayan ilk lise olma özelliğini taşımaktadır.

 

MÜFREDAT MODELİ

 

IB altıgen modeli olarak bilinir; bir çekirdeği çevreleyen altı akademik alandan oluşur. IB diploması adayı olan bir öğrencinin, iki yıl boyunca altı ders grubundan seçilen dersler ile birlikte programın çekirdek elemanları olan Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve CAS’i (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet) tamamlaması gerekir.

 

 

IB DİPLOMASI

 

Bir öğrencinin IB Diplomasını alabilmesi için;

 

 • Belirtilen altı ders grubunun her birinden üçü standart düzey (SL), diğer üçü de ileri düzey (HL) olmak üzere altı ders seçmesi ve iki yıl boyunca ileri seviye dersler için minimum 240 saat, standart düzey için ise minimum 150 saat öğrenim yapılması ve bu derslerden başarılı olması,
 • Altıgenin içinde yer alan, farklı bilgi yolları üzerine eleştirel düşünme; bilginin rolü ve doğasını kendi kültüründe, diğer kültürlerde ve küresel olarak dikkate olanak sağlayan 100 saatlik TOK (Bilgi Kuramı) dersini başarı ile tamamlaması,
 • Altıgenin içinde yer alan, en fazla 4000 kelimeden oluşan bağımsız ve kişisel bir araştırma çalışması olan Bitirme Tezini tamamlanıp sunması,
 • Yine altıgenin içinde yer alan, öğrencilerde özgüven ve başkalarıyla özdeşleşme ve yardımseverlik duygularını geliştirmek üzere tasarlanmış CAS (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet) programının tamamlaması gerekmektedir.

 

 

ACI IB Öğrencilerinin 6 Ders Grubundan Aldıkları Dersler:

 

 

IBTM (IB Türkçe - Matematik) IBFM (IB Fen – Matematik)
Grup1 Türkçe Türkçe
Grup2 İngilizce İngilizce
Grup3 Sosyal Bilimler Çevre Sistemleri ITGS (Toplum ve Teknoloji)
Grup4 Çevre Sistemleri Fizik / Biyoloji
Grup5 Matematik Matematik
Grup6 Görsel Sanatlar Film Tiyatro ITGS(Toplum ve Teknoloji) Kimya Görsel Sanatlar Film Tiyatro

 

ÖĞRENCİ SEÇİMİ

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) adaylarında aşağıdaki nitelikler aranır;

 

 • L2 yılının birinci dönem sonu başarı ortalamasının, 100 üzerinden en az 75 olması,
 • L2 yılının birinci dönem sonu İngilizce notunun, 100 üzerinden en az 70 olması
 • Seçilecek alanın alan derslerinden kırık not bulunmaması,
 • İngilizce’yi akıcı konuşabilmesi,
 • Akademik olarak oldukça zorlayıcı bir programla uğraşmayı göze alması,
 • Programlı çalışma becerisine sahip olması.

 

Okul davranış notunun düşmesi durumunda, okul idaresinin görüşüne başvurulur.

 

NEDEN IB?

 

 • Dünya genelinde önde gelen tüm üniversitelere kabulde IBDP öğrencilerine öncelik tanınır.
 • Dünya genelinde önde gelen üniversitelerin çoğu IBDP derslerine üniversitede kredi verir, bu da bir öğrencinin daha erken mezun olabileceği anlamına gelir (4 yıl yerine 3 – 3.5 yıl).
 • IBDP öğrencilerine daha çok burs imkânı tanınır.
 • En önemlisi, uluslararası araştırmalar IBDP öğrencilerinin, IBDP öğrencisi olmayanlara göre, üniversitelerde daha başarılı olduklarını göstermektedir.

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) ve üniverisite başvuru süreciyle ilişkisi ve Kanada, Avrupa, İngiltere ve A.B.D’de üniversitelere kabul süreci:

 

1. Bir öğrencinin IBDP derslerini seçimi, IBDP’nda başarı ve üniversitede istediği alanda okuyabilme şansını artırır.

 

2. IBDP bir öğrencinin İngilizce dilindeki becerisini artırır.

 

3. IBDP daha yüksek SAT ve TOEFL sınav sonuçlarını beraberinde getirir.

 

4. IBDP Kamsamlı Deneme Yazısı (Extended Essay) bir öğrencinin eleştirel düşünce ve bir konu üzerinde araştırma yapma becerilerini artırır.

 

5. ACI’da mevcut Lise 1 & 2 İngilizce, Matematik ve Fen müfredatları öğrencilerine, daha Lise 3’de IBDP’na başlamadan önce, birçok IB İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik konularını işlemiş olma avantajını sağlar. Böylece, dünya genelindeki liselere oranla, başarı için daha kuvvetli bir temele olanak sağlanır.

 

6. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencileri, Kanada, Avrupa, İngiltere ve A.B.D. üniversitelerince daha fazla kabul göreceklerdir.

 

7. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencileri, Kanada, İngiltere ve A.B.D.’nin önde gelen birçok üniversitesinde eğitimlerini üç yılda tamalayabileceklerdir (dört yıl yerine). Bu, öğrenci ve ailesi için büyük bir tasarruf demektir.

 

8. IBDP’nı başarıyla tamamlayan ACI öğrencilerinin, Kanada, İngiltere ve A.B.D.’nin önde gelen birçok üniversitesinden mali destek ve burs alma şansı artacaktır. Bu da yine, öğrenci ve ailesi için büyük bir tasarruf demektir.

 


Özetle, IBDP felsefesi şudur: IBDP her yerde, herkes içindir. Disiplinli, motivasyonu yüksek ve IB ders seçimlerini doğru yapan ACI öğrencileri bu süreçte başarılı olacaklardır.

 

 IB DİPLOMASI VE ÖSYM

 

 • IB Diploması Yurtdışı Üniversitelere, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girmeden başvuru ve kabul imkânı verir.
 • IB Diploma Programı öğrencilerin YGS ve LYS'de başarılı olmalarını etkilemez, programın uygulanmasında ÖSS gereksinimleri göz önünde bulundurulmaktadır.
 • IB diploması yurtiçindeki vakıf üniversitelerinde öğrencinin IB diploma notuna göre farklı miktarlarda burs imkânları ve ders muafiyetleri sağlamaktadır. Sadece IB Diploması ile TC Hükümeti yurtiçi üniversitelerine başvuruya izin vermez.