ACI İngilizce programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:


• İngilizce dilinde etkin iletişim kurabilmek

• Okuma, yazma, konuşma ve dinlemede yeterlilik

• Edebi eserleri değerlendirebilme becerisi

• Edebiyatın kültür ve gerçek yaşamla bağlantısını anlamak

• Yaşam boyu İngilizce dilinde okuyucu olmak

• Yaratıcılığın geliştirilmesi

• Analitik ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesi

• Bir savı yapılandırmak ve savunmak

• Özel bir bilgiye ulaşım için etkin dinleme becerisi geliştirmek

• Etkin araştırma becerileri edinmek

• İyi çalışma alışkanlıkları edinmek; planlama, organizasyon ve son teslim tarihlerine uyum

• Akademik dürüstlüğün önemi konusunda farkındalık sahibi olmak

• Çeşitli yazılı ve sözlü projelerde işbirliği içinde çalışmayı öğrenmek

• Sözlü ve yazılı anlatımda uygun şekilde kayıt tutmayı bilmek

• Teknolojiyi eğitim amaçlı kullanma sorumluluğuna sahip olmak

• Global yurttaşlık rolünü anlamak

• Öğretmenlerinin düzenlediği toplum hizmeti projelerinde yer almak

• Öğrendikleri üzerinde düşünmek