BAŞARI ÖDÜLLE TAÇLANIYOR

 

Kurulduğumuz 1878 yılından bu yana İzmir Amerikan Koleji (ACI) olarak her alanda başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Kurum olarak gençlerimizi sosyal sorumluluk bilinciyle eğitirken, eğitimde fırsat eşitliği gözetmeyi ve maddi kaygılar taşımadan tüm başarılı gençlerin ACI’da eğitim alabilmelerini en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Bu nedenle başarılı çocuklarımızı her yıl artan miktarda burslarımızla destekliyoruz.

 

İzmir Amerikan Koleji’nde burslarımız, öğrencilerin ihtiyacına ve başarılarına göre Akademik Başarı Bursu, Mali Destek Bursu ve SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik göstermektedir ve her bir bursun kendine özgü özel koşulları var. Bu koşullara göre burs oranları değişiklik göstermektedir ve okul ücretinin %100’ünü aşan (eğitim masraflarının tümünü karşılayan) oranlara ulaşabilmektedir.

 

Akademik Başarı Bursu

 

Akademik başarı bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yıl sonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

 

İzmir Amerikan Koleji’nde Akademik Başarı Bursu,  Giriş ve Ara Sınıflar olarak iki şekilde verilmektedir:

 

Giriş Akademik Başarı Bursu:

 

 

İzmir Amerikan Koleji’ne yeni kayıt olacak öğrencilere verilen başarı bursudur. Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimdeki 1. kayıt döneminde kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrencilere sağlanır. ACI’ya kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 6 öğrenciden;

 

  • İlk 3 öğrenciye %100

 

  • Sonraki iki öğrenciye %80

 

  • Takip eden bir öğrenciye %50 oranında başarı bursu verilir.

 

Bu kategoride yer alan öğrencilerin başarı burslarının devamı için; Hazırlık sınıfında, sınıflarını geçmeleri, lise ara sınıflarında ise yıl sonu ağırlıklı puan ortalamaları en az 75 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

 

Ara Sınıf Akademik Başarı Bursu:

 

ACI’da halen okumakta olan öğrencilere verilen başarı bursudur. Ara sınıflarda okuyup bir önceki ders yılın sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış ilk 3 (üç) öğrenciye, okul ücretinin %35 oranına denk gelen kısmı başarı bursu olarak verilmektedir. Bu öğrencilerin ders yılı sonu itibarı ile yılsonu ağırlıklı puan ortalamasının en az 75, sınıfını doğrudan geçmiş ve disiplin cezası almamış olması gerekir. Başarı bursu alan öğrencinin mali destek bursu için başvuru hakkı saklıdır. Hem girişte burs kazanmış, hem de sonraki yıllarda ara sınıf bursuna hak kazanmış olan öğrenciler, sadece daha yüksek oranlı burstan faydalanabilmektedir.

 

Mali Destek Bursu:

 

İzmir Amerikan Koleji'ne kayıt yaptırma koşullarını sağlayan ancak yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler için MEB yönetmelikleri çerçevesinde, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından belirlenen kriter ve uygulama esaslarına göre verilen burslardır. Bu burs öğrencinin ihtiyacına göre farklı oranlarda sunulmaktadır.

 

İlk kayıt döneminde okulun kendi web sitesi üzerinde açılan özel bağlantıdan başvuru yapılması gerekir. 

 

Değerlendirme sonrasında burs oranları %100 ile %10 arasında değişmektedir. Mali Destek Bursu’na her yıl yeniden başvuru yapılır.  Öğrencinin sınıfını geçmiş olması, disiplin cezası almamış olması ve ailenin mali durumunda değişiklik olmaması, bursun devamı için gerekli koşullardandır.

 

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı - Spor, Sanat ve Bilim Bursları:

 

Misyonumuz doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor, sanat ve bilim bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini liselerimizde devam ettiren, aktif spor, sanat ve bilim faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar. 

Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. 

 

 

Okulumuzdaki tüm burs kategorileri ile ilgili detay açıklamaları ve başvuru için gerekli evrakları ACI Burs Broşürümüzde bulabilirsiniz. Broşürü incelemek için lütfen tıklayınız.

 

Sağlık ve Eğitim Vakfı kurumlarındaki tüm burs çeşitleri ile ilgili bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.