HEDEFLERİMİZ

 

Öğrencilerimizin;

•  okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamalarına,

•  potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmalarına,

•  kendilerini tanımalarına, kabul etmelerine ve geliştirmelerine,

•  başkalarını anlamalarına, kabul etmelerine ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmelerine,

•  topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmelerine,

•  hayatlarını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar sergilemelerine,

•  eğitsel ve mesleki kararları için gerekli olgunluğa ulaşmalarına,

 

destek olmaktır.

 

Bu amaçları yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmelerle, uyguladığımız yıllık sınıf rehberlik programımızla, okul idarecilerimizle sürdürdüğümüz eşgüdüm toplantılarıyla, bölümlerle gerçekleştirdiğimiz interdisipliner çalışmalarla, aldığımız süpervizyonlarla, Okul Aile Birliği ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarla, yurt içi ve yurt dışı kariyer danışmanları ile birlikte yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

  

ETKİNLİKLER

 

MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı çerçevesinde her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış çok farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 

Verimli ders çalışma yöntemleri, psiko-sosyal beceri eğitimi, stresle başa çıkabilme, hedef belirleme gibi konularda öğrencilerimiz yıl boyunca çeşitli etkinliklerle destekleneceklerdir. Bu etkinliklere ek olarak aşağıdaki temalar üzerinde yıl boyunca her düzeyde yoğun olarak çalışılacaktır:

 

  • Akran Baskısı ile Baş edebilme
  • Sosyal Medya Kullanımı
  • Bağımlılığı Önleme
  • Kişisel Sınırları Farketme
  • Cinsel Sağlık Eğitimi
  • Farklılıkları Kabul

 

 

Ayrıca  Yurt içi ve Yurt  Dışı Üniversiteler Ofisleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen meslek, kariyer ve yüksek öğretime yönlendirme çalışmaları yıl boyunca sürecektir.  “Meslekler Günü”, "Mesleki Gölge”, "Hayal Saatleri" bu etkinliklerden sadece bazılarıdır.

 

 

BİREYSEL DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR

 

•      Okula ve çevreye uyum

•      Arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilerden kaynaklanan sorunlar

•      Aile içi iletişim

•      Çalışma yöntemleri ve başarıyı artırma                   

•      Sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri

•      Stres ve stresle baş etme

•      Çatışmalar ve çatışma çözümleri

•      Yaşam evreleri ve ergenlik süreci

•      Zaman yönetimi

•      Alan ve mesleğe yönelim

•      Akran istismarı

•      Uygun seçimler yapabilme

 

 

Kullandığımız Danışmanlık ve Terapi Yöntemleri: 

 

Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Stratejileri

Motivasyonel Görüşme

Farkındalık Terapisi,

 

 

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

 

Aile içi iletişim

İletişimde sınırlar-Hayır diyebilmek

Ebeveyn ve ergen iletişimi

Bağımlılıklarımız ve başa çıkma yolları

Karar verme süreçleri

Akran İstismarı

 

 

Veli Çalışmalarında Kullandığımız Yöntemler:
 

Grup Çalışması (Psikodrama)

Seminer-Konferans

Uzman Konuk Seminerleri

Video Konferanslar 

 

SÜPERVİZYON

 

Çocuk- Ergen Psikiyatristi Dr. Taner Güvenir’den süpervizyon desteği alınmaktadır.