HEDEFLERİMİZ

 

Rehberlik Bölümü olarak,

 • Duyguları anlayan ve ifade edebilen,
 • Kendini tanıyan,
 • Kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş,
 • İçinde bulunduğu çevresine ve topluma uyum sağlayabilen,
 • Problem çözme ve karar verme becerilerine sahip,
 • Kendine uygun ders, alan ve meslek seçebilen,
 • Akademik planlama ve kariyer planlaması yapabilen,
 • Hayat boyu yüksek nitelikli öğrenme modelini alışkanlık hâline getirmiş,
 • Çalışarak üretmenin önemini benimseyen,
 • İyi oluş düzeyi yüksek,
 • Yaşam becerileri gelişmiş

öğrenciler yetiştirmeyi amaçlanmaktayız.

 

Bu amaçları yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmelerle, yıllık programımız çerçevesinde her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz sınıf rehberlik etkinliklerimizle, akademik bölümlerle gerçekleştireceğimiz interdisipliner çalışmalarla, aldığımız süpervizyonlarla, Okul Aile Birliği ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarla, yurt içi ve yurt dışı kariyer danışmanları ile birlikte yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

  

ETKİNLİKLER

 

"ACI Rehberlik Bölümü Öğrenci Akademik, Kariyer, Sosyal-Duygusal Gelişim Programı" çerçevesinde her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış çok farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

 

Psiko-sosyal beceri eğitimi, stresle başa çıkabilme, psikolojik dayanıklılık, hedef belirleme gibi konularda öğrencilerimiz yıl boyunca çeşitli etkinliklerle destekleneceklerdir. Bu etkinliklere ek olarak aşağıdaki temalar üzerinde yıl boyunca her düzeyde yoğun olarak çalışılacaktır:

 

 • Akran Baskısı ile Baş edebilme
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • Bağımlılığı Önleme
 • Kişisel Sınırları Farketme
 • Cinsel Sağlık Eğitimi
 • Farklılıkları Kabul
 • İhmal ve İstismardan Korunma

 

 

Ayrıca  Yurt içi ve Yurt  Dışı Üniversiteler Ofisleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen meslek, kariyer ve yüksek öğretime yönlendirme çalışmaları yıl boyunca sürecektir. “ACI Career Spotlight Etkinlikleri”, "Mesleki Gölge”, "Hayal Saatleri" bu etkinliklerden sadece bazılarıdır.

 

 

BİREYSEL DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR

 

•      Okula ve çevreye uyum

•      Arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilerden kaynaklanan sorunlar

•      Aile içi iletişim

•      Çalışma yöntemleri ve başarıyı artırma                   

•      Sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri

•      Stres ve stresle baş etme

•      Çatışmalar ve çatışma çözümleri

•      Yaşam evreleri ve ergenlik süreci

•      Zaman yönetimi

•      Alan ve mesleğe yönelim

•      Akran istismarı

•      Uygun seçimler yapabilme

  Psikolojik dayanıklılık ve iyi oluş

 

 

Öğrencilerle Çalışmada Kullandığımız Danışmanlık ve Terapi Yöntemleri: 

 

Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Stratejileri

Motivasyonel Görüşme

Farkındalık Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Mindfulness Temelli Danışmanlık Stratejileri

 

 

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

 

Aile içi iletişim

İletişimde sınırlar-Hayır diyebilmek

Ebeveyn ve ergen iletişimi

21. Yüzyıl Becerileri ve Ergenlik

Bağımlılıklarımız ve başa çıkma yolları

Karar verme süreçleri

Akran İstismarı

Psikolojik Dayanıklılık ve İyi oluş

 

 

Veli Çalışmalarında Kullandığımız Yöntemler:
 

Grup Çalışması

Seminer-Konferanslar

Uzman Konuk Seminerleri

Video Konferanslar 

 

SÜPERVİZYON

 

Çocuk- Ergen Psikiyatristi Dr. Taner Güvenir’den süpervizyon desteği alınmaktadır.