Sosyal Bilimler programı; insanı bir bütün olarak –geçmişiyle, üzerinde yaşadığı mekanıyla, toplumsal ilşkileriyle, sahip olduğu değerleriyle, düşünce dünyasıyla-ele almayı hedefler. Sosyal Bilimler eğitimi alan ACI öğrencisinin Atatürk ilke ve devrimlerini içten benimsemiş, demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlüklerine bağlı, kendi kültürünü tanıyan, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşan, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan, yorumlayan ve aralarında neden-sonuç ilişkileri kurabilen okuma, yazma, araştırma ve tartışma becerileri gelişmiş, akıl ve duygu bağı güçlü bireyler olmaları beklenir.