Hazırlık
 

 • Okuma:  Okuduğunu Anlama – Yorumlama
 • Dinleme: Dinlediğini Anlama – Dinlerken Not Tutma
 • Yazma: Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yazım Noktalama-  –Biçim Bilgisi – Ses Bilgisi 
 • Konuşma: Hazırlıklı Konuşma  - “Ben Kimim?” Projesi

 

Yazınsal Yapıtlar:            
Uçurtmayı Vurmasınlar (Feride Çiçekoğlu)

 

Öykü Seçkisi


Lise 1 Türk Dili ve  Edebiyatı  

 

 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Sanat Metinleri – Kurgusal Metinler
 • Anlatmaya Dayalı Metinler :  Öykü  – Roman
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler : Şiir
 • Dil- Kültür- İletişim- Sözcük Bilgisi

 

Yazınsal Yapıtlar:
Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar)

 

Şiir Seçkisi

 

Öykü Seçkisi

 

 

Lise  2 Türk Dili ve Edebiyatı  

 

 • Metin Türleri :  Şiir- Roman- Destan- Öykü – Tiyatro –Haber Metni – Gezi Yazısı
 • Tamlamalar :   Ad – Sıfat Tamlamaları
 • Eylemsiler:  Ad Eylem- Sıfat Eylem- Bağ Eylem
 • Tümce Çeşitleri

 


Yazınsal Yapıtlar:

Cenk Hikâyeleri (Murathan Mungan)
Yerdeniz Büyücüsü (Ursula K. Le Guin)

 

Lise 3 Türk Dili ve Edebiyatı  

 

 • Sanat Akımları: Hümanizm- Klasisizm – Romantizm –Realizm – Parnasizm – Natüralizm - Sembolizm
 • Edebi Türler: Haber Yazısı – Makale – Deneme – Fıkra – Eleştiri –  Söyleşi – Anı – Günlük – Gezi Yazısı – Mektup – Yaşam Öyküsü – Öz Yaşam Öyküsü
 • Tümce Bilgisi

 


Yazınsal Yapıtlar:

Babalar ve Oğullar (I.Sergeyeviç Turgenyev)

 

Öykü Seçkisi

 

Lise  4 Türk Dili ve Edebiyatı  

 

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler : Deneme –Makale – Fıkra –Anı –Gezi
 • Cumhuriyet Döneminde Anlatmaya Dayalı  Metinler :  Öykü  – Roman
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getirmeye Dayalı Metinler  ( Şiir )
 • Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Dayalı Metinler – ( Tiyatro )
 • Egzistansiyalizm – Dadaizm – Fütürizm – Sürrealizm – Modernizm – Postmodernizm
   
 • YKS Konuları

 


Yazınsal Yapıtlar:
Hakkari’de Bir Mevsim (Ferit Edgü)

 

 

Lise 3- 4 IB Türk Dili ve Edebiyatı

 

IB programını seçen öğrencilerimiz; MEB programına ek olarak aşağıdaki yapıtları okur, kültürler arası yaklaşımla ele alır ve onlar üzerine edebi makale/edebi eleştiri yazarlar.

 

IB TM

 1. Değişim (Franz Kafka)
 2. Kırmızı Pazartesi (Gabriel G. Marquez)
 3. Kişisel Bir Sorun (Kenzaburo Oe)
 4. Biz (Yevgeniy İ. Zamyatin)
 5. Uçurtma Avcısı (Halit Hüseyni)
 6. Martı (Anton P. Çehov)
 7. Aylak Adam (Yusuf Atılgan)
 8. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
 9. Hakkari’de Bir Mevsim (Ferit Edgü )
 10. Kırk Oda (Murathan Mungan)
 11. Sisler Bulvarı (Attila İlhan)
 12. Korkuyu Beklerken (Oğuz Atay)
 13. Denemeli Denemesiz (Nermi Uygur)

 

IB FM

 1. Değişim (Franz Kafka)
 2. Kırmızı Pazartesi (Gabriel G. Marquez)
 3. Martı (Anton P. Çehov)
 4. Aylak Adam (Yusuf Atılgan)
 5. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
 6. Hakkari’de Bir Mevsim (Ferit Edgü)
 7. Kırk Oda (Murathan Mungan)
 8. Şiirler (Behçet Necatigil)
 9. Korkuyu Beklerken (Oğuz Atay)