Hazırlık
 

• Okuma  :  Okuduğunu Anlama – Yorumlama
• Dinleme : Dinlediğini Anlama – Dinlerken Not Tutma
• Yazma  : Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yazım Noktalama-  –Biçim Bilgisi – Ses Bilgisi 
• Konuşma :Hazırlıklı Konuşma  - “Ben Kimim?” Projesi

 

Edebi Yapıtlar :  
               
Uçurtmayı Vurmasınlar (Feride Çiçekoğlu)

Öykü Seçkisi


Lise 1  Türk Dili ve  Edebiyatı  

 

•    Metinlerin Sınıflandırılması
•    Sanat Metinleri –Kurgusal Metinler
•    Anlatmaya Dayalı  Metinler :  Öykü  – Roman
•    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler : Şiir
•    Dil- Kültür- İletişim- Tümce Bilgisi

 

Edebi Yapıtlar :


Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar)
Öykü Seçkisi


 

Lise  2 Türk Dili ve Edebiyatı  

 

• Metin Türleri :  Şiir- Roman- Destan- Öykü – Tiyatro –Haber Metni – Gezi Yazısı
• Tamlamalar :   Ad – Sıfat Tamlamaları
• Eylemsiler:  Ad Eylem- Sıfat Eylem- Bağ Eylem
• Tümce Çeşitleri


Edebi Yapıtlar:
 

Cenk Hikâyeleri ( Murathan Mungan)
Göçmüş Kediler Bahçesi  (Bilge Karasu)


 

Lise  3 Türk Edebiyatı  


•  Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
•  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı
•  Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Âti Topluluğu
•  Milli Edebiyat
•  Sanat Akımları : Hümanizm- Klasisizm – Romantizm –Realizm – Parnasizm – Natüralizm - Sembolizm


Edebi Yapıtlar:


Felatun Bey ve Rakım Efendi  (Ahmet Mithat Efendi)
Babalar ve Oğullar (I.Sergeyeviç Turgenyev)


 

Lise 3  Dil ve Anlatım

 

• Edebi Türler:  Haber Yazısı – Makale – Deneme – Fıkra – Eleştiri –  Söyleşi – Anı – Günlük – Gezi Yazısı – Mektup – Yaşam Öyküsü – Öz Yaşam Öyküsü

• Tümce Bilgisi

 

 

Lise  4 Türk Edebiyatı

 

• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
• Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler : Deneme –Makale – Fıkra –Anı –Gezi
• Cumhuriyet Döneminde Anlatmaya Dayalı  Metinler :  Öykü  – Roman
• Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getirmeye Dayalı Metinler  ( Şiir )
• Cumhuriyet Döneminde Göstermeye Dayalı Metinler – ( Tiyatro )
• Egzistansiyalizm – Dadaizm – Fütürizm – Sürrealizm – Modernizm – Postmodernizm


Edebi Yapıtlar:


Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
Hakkari’de Bir Mevsim (Ferit Edgü)


Lise 4  Dil ve Anlatım

 

• Edebi Türler:  Fabl – Masal –  Öykü – Roman – Tiyatro – Şiir