Türk Dili ve Edebiyatı programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması hedeflenir:


• Yazın sanatıyla yaşam arasındaki ilişkinin farkına varmak; yazınsal yapıtları bu gözle incelemek; yaşam deneyimlerinde bu bilgiden yararlanmak.

• Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek.

• Ana dili bilincine sahip olmak, dilde kirlenmeyi önlemek.

• Her türlü ortamda, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmek, bunu yaparken ana dilinin tüm olanaklarından yararlanmak.

• "Dil - Düşünce - Söz" ilişkisini kavramak ve yazılı-sözlü iletişimde bu ilişkiden yararlanmak.

• Beden dilini kullanarak anlatım gücünü geliştirmek.

• Düşünen, okuyan, izleyen, soru soran, sorgulayan, araştıran bireyler olmak.

• Geniş dünya görüşü, evrensel kültür ve estetik beğeni sahibi olmak.

• Ulusal kültür değerlerinin farkına varmak ve onları özümsemek.

• Yukarıdaki bilgi ve becerileri edinmenin doğal sonucu olarak; kendisi ve çevresiyle barışık bir "dünya vatandaşı" olmak.