Beden Eğitimi programı ile öğrencinin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:


• Sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmek.

• Sporun bedensel gelişim ve sağlık için önemini kavramak.

• Beden-zihin koordinasyonunu geliştirmek.

• Takım ruhunu kavramak, birlikte hareket etme alışkanlığı kazanmak.

• Sağlıklı sosyal ilişki kurmayı sağlayacak tavır ve alışkanlıklar edinmek.

• Kendine güven ve liderlik duygusu geliştirmek.

• Otokontrol ve hızlı karar verme becerileri kazanmak.