ACI Matematik Bölümü, ders yılı boyunca, farklı düzeylerdeki öğrencilere uluslararası sınavlar verir. İngiltere, Kanada, Amerika ve Avrupa'dan gelen bu sınavlar, İngilizce yapılır ve öğrencilerin yalnız matematik bilgileri değil, İngilizce'deki yeterlilikleri de ölçülür. Sınava katılan öğrenciler, kendilerini dünya genelindeki diğer öğrenciler ve okullarla karşılaştırma olanağını bulur.