Bilişim Teknolojileri Bölümü 90’lı yılların başında öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanları bilgi çağına hazırlamak üzere kuruldu. Günümüzde ise güncel teknolojiyi takip ederek yeni bilgi kaynaklarını, öğretim araç ve yöntemlerini öğrencilerin kullanımına sunuyor.