x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

ACI Rehberlik Bölümü, yüksek nitelikli öğrenme stratejileri geliştirerek öğrencilerin akademik sosyal ve duygusal gelişimlerinde destekler.

 

ACI Rehberlik Bölümü Tanıtım Broşürü'nü incelemek için tıklayınız.

 

HEDEFLERİMİZ

· Duygularını uygun yollarla ifade edebilen,

· Kendini tanıyan,

· Kişiler arası iletişim becerileri gelişmiş,

· İçinde bulunduğu çevresine ve topluma uyum sağlayabilen,

· Problem çözme ve karar verme becerilerine sahip,

· Kendine uygun ders, alan ve meslek seçebilen,

· Akademik planlama ve kariyer planlaması yapabilen,

· Hayat boyu yüksek nitelikli öğrenme modelini alışkanlık hâline getirmiş,

· Çalışarak üretmenin önemini benimseyen,

· İyi oluş düzeyi yüksek,

· Yaşam becerileri gelişmiş

öğrenciler olarak okuldan mezun olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Hedeflerimizi yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız bireysel görüşmelerle, yıllık programımız çerçevesinde her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz sınıf rehberlik etkinliklerimizle, akademik bölümlerle gerçekleştireceğimiz interdisipliner çalışmalarla, aldığımız süpervizyonlarla, Okul Aile Birliği ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarla, yurt içi ve yurt dışı kariyer danışmanları ile birlikte yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

ETKİNLİKLERİMİZ

"ACI Rehberlik Bölümü Öğrenci Akademik, Kariyer, Sosyal-Duygusal Gelişim Programı" çerçevesinde her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış çok farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz yıl boyunca, psiko-sosyal beceri eğitimi, stresle başa çıkabilme, psikolojik dayanıklılık, hedef belirleme gibi konularda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle destekleneceklerdir. Bu etkinliklere ek olarak aşağıdaki temalar üzerinde her düzeyde yoğun olarak çalışılacaktır:

· Akran Baskısı ile Baş edebilme

· Bağımlılığı Önleme

· Kişisel Sınırları Fark etme

· Cinsel Sağlık Eğitimi

· Farklılıkları Kabul

· İhmal ve İstismardan Korunma

Ayrıca Yurt içi ve Yurt Dışı Üniversiteler Ofisleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen meslek, kariyer ve yüksek öğretime yönlendirme çalışmaları yıl boyunca sürecektir. “ACI Career Spotlight Etkinlikleri”, "Mesleki Gölge”, "Meslekler Günü" bu etkinliklerden sadece bazılarıdır.

 

BİREYSEL DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR

Bağlanma (Dependency)

Ayrılma-Bireyselleşme (Separation)

Duygusal deneyimler/Flört (Emotional Experiences/Dating)

Benlik kavramı (Identity Development)

Başkalarını anlama (Understanding Others)

Sosyal etkileşimler kurma (Social Interactions)

Cinsiyet kimliği oluşturma (Gender Identity)

Kurallara uyma (Following Rules)

Duygu düzenleme- Öfke kontrolü (Emotion Regulation- Anger Management)

Arkadaşlık kurma ve sürdürme (Making friends and keeping them)

Kabül görme (Acceptance)

 

İNTERDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR

Akran İstismarı Okul Politikası (Peer Bullying School Policy)

Okul Çocuk Koruma Politikası (School Child Protection Policy)

Okul Bağımlılık Politikası (School Addiction Policy)

Okul Yurdu Çatışma Çözme Politikası (School Dormitory Conflict Resolution Policy)

Cinsel Sağlık Eğitimi (Sexual Health Education)

Dijital Vatandaşlık Politikası (Digital Citizenship Policy)

Kriz Yönetimi (Crisis Management)

 

SINIF ETKİNLİKLERİ

Kendini ve Duyguları Tanıma (Knowing Oneself and Emotions)

Empati (Empathy)

Arkadaşlık İlişkileri (Friendships)

Akran İstismarı (Peer Abuse)

İhmal ve İstismardan Korunma (Protection from Neglect and Abuse)

Cinsel Sağlık (Sexual Health)

Flört Şiddeti (Dating Abuse)

Duygusal Motivasyon (Emotional Motivation)

Kişisel Sınırlar ve Hayır Diyebilme (Personal Boundaries and Ability to Say NO)

Sağlıklı Ruh Hali ve İyi Oluş Becerisi (Mental Health and Well-Being)

Çatışma Çözme (Conflict Resolution)

Kaygı ile Başa Çıkabilme (Anxiety Management)

Farklılıkları Kabul (Accepting Differences)

Sosyal Beceriler ve Nezaket (Social Skills and Kindness)

Haklarım ve Sorumluluklarım (Rights and Responsibilities)

 

Öğrencilerle Çalışmada Kullandığımız Danışmanlık ve Terapi Yöntemleri:

Çözüm Odaklı Kısa Danışmanlık Stratejileri

Motivasyonel Görüşme

Farkındalık Terapisi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Mindfulness Temelli Danışmanlık Stratejileri

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Aile içi iletişim

İletişimde sınırlar-Hayır diyebilmek

Ebeveyn ve ergen iletişimi

Bağımlılıklarımız ve başa çıkma yolları

Mesleki karar verme süreçleri

Akran istismarı ve flört şiddeti

Psikolojik dayanıklılık ve İyi oluş

Ergenlikte cinsel sağlık

Ergenlikte risk alma davranışı ve risklerin yönetilmesi

Motivasyon

Güvenli okul

Performans kaygısı

Bütünsel sağlık

 

SÜPERVİZYON

Çocuk- Ergen Psikiyatristi Adil ZORLU'dan süpervizyon desteği alınmaktadır.