Hazırlık Sınıfı Temaları 
 

Oryantasyon

Okulun fiziksel, sosyokültürel imkanlarının tanıtılması

Okula ve Çevreye Uyum

Hazırlık Yılında Başarı, Zaman Planlama, Haz ve Sorumluluk Dengesi

Arkadaşlık İlişkileri, Akran İstismarı

Sosyal Medya Kullanımı, Siber Zorbalık

ACI da Hazırlık Öğrencisi Olmak

Başarı Durumu Araştırması

Motivasyon

Yaz Okulları Tanıtımı

Bağımlılık Anketi ve Bağımlılıktan Korunma

Meslekler Günü

Akademik Değerlendirme

Kişisel Sınırları Koruyabilmek-“Hayır” Diyebilmek

Cinsel gelişim eğitimi

Okul Çocuk Koruma Politikası

Sağlıklı Yaşam

 

 9.Sınıf Temaları
 

Ders Çalışma Alışkanlıkları

Arkadaşlık İlişkileri, Akran İstismarı

ACI’da Lise1 Öğrencisi Olmak

Başarı Durumu Araştırması

Motivasyon

Yaz Okulları Tanıtımı

Mesleki Karar Verme Süreçlerini Destekleme

İlgi ve Yeteneklerin Farkına Varma

Holland Mesleki Tercih Envanterinin uygulanması

Bağımlılık Anketi ve Bağımlıktan Korunma

Meslekler Günü

Mesleki Gölge

Akademik Değerlendirme

Okulda Seçilebilecek Alanların Belirlenmesi

Cinsel Gelişim Eğitimi

Okul Çocuk Koruma Politikası

Farklılıkları Fark etme ve Kabul

 

10.Sınıf Temaları
 

Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması

Üst Öğrenim Kurumlarını Ziyaret Etme

Sınavlarda Başarılı Olma ve Çalışma Alışkanlıkları

Akademik Başarı Takibi

Ergenlik Dönemi Sorunları

Geleceği Planlama

Arkadaşlık İlişkileri

Bağımlılık Anketi ve Bağımlılıktan Korunma,

Güvenli İnternet Kullanımı

Mesleki Rehberlik

Meslekler Günü

Sınav Kaygısı

Akademik Değerlendirme

Kişisel Sınırları Koruyabilmek-“Hayır” Diyebilmek

Türk ve Yabancı Üniversite Danışmanlıklarıyla ortak çalışmalar

Zaman Yönetimi

Cinsel Gelişim Eğitimi

Okul Çocuk Koruma Politikası

Farklılıkları Fark Etme ve Kabul

 

 

11.Sınıf Temaları
 

Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması

Üst Öğrenim Kurumlarını Ziyaret Etme

Sınavlarda Başarılı Olma ve Çalışma Alışkanlıkları

Akademik Başarı Takibi

Ergenlik Dönemi Sorunları

Geleceği Planlama

Arkadaşlık İlişkileri

Bağımlılık Anketi ve Bağımlılıktan Korunma,

Güvenli internet kullanımı

Mesleki Rehberlik

Meslekler Günü

Sınav Kaygısı

Ötekini Anlamak-Sosyal Ben

Akademik Değerlendirme

Kişisel Sınırları Koruyabilmek-“Hayır” Diyebilmek

Türk ve Yabancı Üniversite Danışmanlıklarıyla ortak çalışmalar

Zaman Yönetimi

Üst Öğrenime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı

Cinsel Gelişim Eğitimi

Okul Çocuk Koruma Politikası

Farklılıkları Fark etme ve Kabul

 

 

12.Sınıf Temaları
 

Sınav Kaygısıyla Baş etme

Sınavlarda Başarılı Olma

Üst Öğrenim Dönemine Hazırlık

Üst Öğrenime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı

Zaman Yönetimi

Motivasyon

Gevşeme

Farkındalık

İş Olanakları ve Çalışma Koşulları

Akademik Değerlendirme

Türk ve Yabancı Üniversite Danışmanlıklarıyla ortak çalışmalar

Ayrılık, Veda

 

 

 

PROJELER

 

Oryantasyon:
 

Okulun ilk haftası hazırlık sınıfı öğrencilerimize yönelik okula ve çevrelerine uyum sağlamaları amacıyla iki günlük bir program gerçekleştirilir. Bu programda öğrencilerin birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları ve okulun tarihini, sosyokültürel imkanlarını öğrenmeleri amaçlanır.

 

 

 

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi
 

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi Kapsamında öğrencilerimiz okullarını ve ülkemizi temsil etmekte Fransa,İspanya ve İtalya'dan öğrencilerle birlikte  saha ve laboratuvar çalışmalarına katılmakta, bir yandan bilimsel bir çalışma disiplini örneği yaşarlarken bir yandan da farklı kültürlerle tanışma ve arkadaş olma ve  İngilizce yazılı , sözlü anlatımdaki becerilerini geliştirme şansı yakalamaktadırlar. Avrupa Birliğinden sağlanan destekle yürütülen proje yurt içi ve dışında çeşitli etkinliklerle yıl boyunca sürecektir.

 

 

Meslekler Günü
 

Meslekler Günü her yıl Aralık ayında okulumuzdaki tüm öğrencilerimize yönelik olarak onların bilgi edinmek istedikleri mesleklere sahip mezunlarımızı okulumuza davet ettiğimiz ve onlarca mezunumuzu ağırladığımız büyük bir organizasyondur.

 

 

Mesleki Gölge
 

Mesleki Gölge, L1 düzeyindeki öğrencilerimizin mesleki karar verme süreçlerini ve alana yönelimlerini desteklemek amacıyla her yıl Ocak ayında onlara istedikleri mesleği icra eden kişilerin yanında bir tam gün staj imkanı sunan bir projedir.

 

  

Akran İstismarı (Bullying)
 

Akran İstismarı projesi istismar konusunda önleyici olma ve hazırlıklı olma amacıyla tüm öğrencilere yönelik yıl boyunca yürütülen poster, afiş ve sınıf etkinliklerini içerir. Bu konuda okulumuzda uyguladığımız bir politika mevcuttur. Öğrencilerimiz her yılın başında konuya yönelik hazırlanmış olan “Özel İzmir Amerikan Koleji Akran İstismarını Önleme Protokolü’nü okuyup imzalar. Anket çalışmalarıyla proje iki yılda bir değerlendirilir.

 

 

Bağımlılığı Önleme
 

Her türlü bağımlılık konusunda öğrencilerimizde farkındalık kazandırmak ve önleyici olmak amacıyla okul çapında yürütülen bir projedir. Öğrencilerimizle sınıf etkinlikleri çerçevesinde konu çalışılır. Okulumuzda bu konuda uygulanan bir de prosedür vardır. Yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar bu prosedür çerçevesinde yürütülür. Anket çalışmalarıyla proje iki yılda bir değerlendirilir.