x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

1881
Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi.

 

1893
Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni
tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

 

1895
Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

 

1899
Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.

 

1902
Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine
devam eder.

 

11 Ocak 1905
Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir

 

Ekim 1906
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir
dernek kurarlar.

 

Eylül 1907
Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.

 

13 Eylül 1911
Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.

 

9 Ocak 1912
Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

 

25 Kasım 1912
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine
atanır.

 

27 Ekim 1913
Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.

 

25 Nisan 1915
İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni
ile ilerlemelerini durdurur.

 

9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

 

1 Nisan 1916
Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

 

6-7 Ağustos 1916
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.

 

31 Ekim 1918
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

 

30 Nisan 1919
Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle
Müfettiş olarak atanır.

 

16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal İstanbul’u terkeder.

 

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Samsun’a ayak basar.

 

8 Temmuz 1919
Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse
ordudan istifa eder.

 

23 Temmuz 1919
Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

 

4 Eylül 1919
Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

 

27 Aralık 1919
Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.

 

23 Nisan 1920
Mustafa Kemal Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

 

11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

 

5 Ağustos 1921
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

 

23 Ağustos 1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

 

19 Eylül 1921
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi
unvanını verir.

 

26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.

 

30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

 

10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.

 

1 Kasım 1922
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması
Yönündeki önerisini kabul eder.

 

14 Ocak 1923
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.

 

29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in
ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

 

24 Ağustos 1924
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.

 

9 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

 

12 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

 

12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

 

16 Haziran 1934
Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e "Atatürk"
soyadını verme kararı alır.

 

10 Kasım 1938
Atatürk vefat eder.