TEMEL İLKELERİMİZ
 

 

Misyon

Akademik başarısı yüksek, İngilizceye ana dili kadar hâkim, gelişen ve değişen yaşam koşullarına ayak uyduran, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş, bütüncül bakış açısına sahip dünya vatandaşı lider bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyon

Sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturarak akademik başarıyı yükseltmek ve bireysel esenliği sağlamak

 

Motto

Öğrenmek için katıl, hizmet için ayrıl!

 

 

Hedefler

Bilgi

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlılık; aklı, bilimi ve eleştirel düşünceyi rehber edinme
 • Yüksek akademik başarıyı ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleme
 • Öğrenmeyi öğrenerek bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, doğru kullanma ve dijital yaşam becerilerine sahip olma 

 

 

 

Dünya Vatandaşlığı

 • Çok dillilik
 • Kültürel farklılıklara saygı
 • Etik değerler taşıma ve ilkeli hareket etme
 • İnsan haklarına saygılı olma, demokratik yaşamın sağlanmasına katkıda bulunma
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık
 • Çevre sorunlarına duyarlılık ve doğanın korunması için çabalama

 

 

Çok Yönlülük

 • Sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle kendini çok yönlü ifade edebilme ve yaratıcılık sergileme
 • Sorumluluk duygusu ve özgüvenle hareket etme, inisiyatif kullanma, risk alma, takım çalışması yapabilme, organizasyon ve zaman yönetimi becerisine ve liderlik özelliklerine sahip olma, fark yaratma ve etkili iletişim kurabilme  
 • Bedenen ve ruhen kendini geliştirme, psikolojik dayanıklılık ve esneklik gösterme, sağlıklı yaşama
 • Sosyal hizmete önem verme ve katılma  

 

6 Ocak 2021’de güncellendi.