x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

TEMEL İLKELERİMİZ
 

 

Misyon

Akademik başarısı yüksek, İngilizceye ana dili kadar hâkim, gelişen ve değişen yaşam koşullarına ayak uyduran, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş, bütüncül bakış açısına sahip dünya vatandaşı lider bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyon

Sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturarak akademik başarıyı yükseltmek ve bireysel esenliği sağlamak

 

Motto

Öğrenmek için katıl, hizmet için ayrıl!

 

 

Hedefler

Bilgi

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlılık; aklı, bilimi ve eleştirel düşünceyi rehber edinme
 • Yüksek akademik başarıyı ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleme
 • Öğrenmeyi öğrenerek bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, doğru kullanma ve dijital yaşam becerilerine sahip olma 

 

 

 

Dünya Vatandaşlığı

 • Çok dillilik
 • Kültürel farklılıklara saygı
 • Etik değerler taşıma ve ilkeli hareket etme
 • İnsan haklarına saygılı olma, demokratik yaşamın sağlanmasına katkıda bulunma
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık
 • Çevre sorunlarına duyarlılık ve doğanın korunması için çabalama

 

 

Çok Yönlülük

 • Sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle kendini çok yönlü ifade edebilme ve yaratıcılık sergileme
 • Sorumluluk duygusu ve özgüvenle hareket etme, inisiyatif kullanma, risk alma, takım çalışması yapabilme, organizasyon ve zaman yönetimi becerisine ve liderlik özelliklerine sahip olma, fark yaratma ve etkili iletişim kurabilme  
 • Bedenen ve ruhen kendini geliştirme, psikolojik dayanıklılık ve esneklik gösterme, sağlıklı yaşama
 • Sosyal hizmete önem verme ve katılma  

 

6 Ocak 2021’de güncellendi.

 

 

YÜKSEK NİTELİKLİ ÖĞRENMENİN TANIMI

 

Yüksek nitelikli öğrenme, aslında bir öğrenme döngüsüdür. Bu döngü; merak etme, ihtiyaç duyma ile başlar; bilgiyi elde etme, değerlendirme, deneyimleme ile devam eder. Döngünün sonunda; yeni bilgilerin diğerleriyle birleştirilmesi, başka alanlara taşınması, yeni durumlara uygulanmasıyla farklı bilgilere ulaşılır. Yaşam boyu sürecek bu nitelikli öğrenme döngüsünde bilimsel ve eleştirel düşünceye, bir bağlam içerisinde öğrenmeyi sağlayan bütünsel yaklaşıma, kavramsal düşünmeye, dijital yaşam becerileri kullanımına, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takibine, bireysel ve/veya takım olarak disiplinler arası projeler geliştirmeye ve böylece aktif bir vatandaş olarak hayata katkıda bulunmaya önem verilir.

 

NİTELİKLİ ÖĞRENMENİN ACI TOPLUMUNA YANSIMALARI
 

· Motivedir, bilmek ister, odaklanır, okur, dinler, not alır, soru sorar, araştırır, yazılı/sözlü anlatır, uygular.

· Doğru kaynakları kullanır, kavramlarla konuşur, örneklemeler yapar.

· Zamanını iyi kullanır.

· Geri bildirimlere açıktır.

· Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır.

· Yaşamla bağ kurar, etkin bir yurttaş olarak topluma katkı sağlar.

· Öğrenmeyi yaşamın bir parçası haline getirirken yeni bilgilerin kendisinde farklı bakış açıları geliştirmesine esneklik gösterir.

 

Özetle nitelikli öğrenme; insanı, insanın bakışını ve dünyayı değiştirir.