x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

WEBİNAR/ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan Sev Amerikan Okulları Eğitim Anonim Şirketi  (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kurumumuz tarafından fiziken ve/veya online platformlarda gerçekleştirilecek seminer/konferans/toplantı gibi etkinlik veya Webinar düzenleme faaliyeti kapsamında ad, soyad, ses, görüntü, fotoğraf gibi paylaştığınız kişisel verilerinizi etkinliğe ve/veya Webinara ilişkin tanıtım videolarının hazırlanması, Kurum tarafından duyuruların yapılması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, etkinlikte ve/veya webinarda konuşulan hususların ilgili kitlelere ulaşması, etkinlik sonrasında memnuniyet/verimlilik analizi/anketi yapılması, etkinlik neticesinde oluşan ödüllerin dağıtılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, etkinliklerimizin duyurulması ve ilgili kişilerin etkinlikten faydalanabilmesi için sosyal medya hesaplarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; etkinliklerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız programların kayıt imkanları aracılığıyla kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca, e-posta, yazılı form veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kişisel veri paylaşmanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle de paylaştığınız verileriniz toplanmaktadır. Her somut olay bazında inceleme yapılarak hukuki açıdan gerekli görülmesi halinde paylaşım izniniz doğrultusunda verileriniz sosyal medya platformlarımızda paylaşılmakta, analiz çalışmaları için alınan veriler ise meşru menfaatimiz doğrultusunda işlenmektedir.

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresine gönderebilir ve iletisim@sev.org.tr adresinden e-posta ile bizlere yönlendirebilirsiniz.
 

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.