●     Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ortaöğretim Fen Dersleri Öğretim Programları dahilinde Fizik, Kimya ve Biyoloji ders içeriklerini oluşturmak ve öğretmek,

 

●     Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, en büyük yol göstericinin bilim olduğunu kavratmak,

 

●     Bilimsel ve eleştirel düşünce becerilerini kazandırmak ve geliştirmek,

 

●     Soran, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, değerlendirmeler yaparak çıkarımlarda bulunabilen, ezberden uzak bir öğrenme alışkanlığı kazanmış öğrenciler yetiştirmek,

 

●     Derste öğrendiklerini günlük hayata, günlük hayattaki gözlemlerini derse entegre edebilen, bağlantı kurma ve sorgulama ile öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek,

●     Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek İngilizce terminolojik ve bilimsel altyapıya sahip bireyler yetiştirmek,

 

●     Doğa bilinci gelişmiş duyarlı, etkin, toplumda söz sahibi ve önder vatandaşlar yetiştirmek,

 

●     Teknolojinin bilgiye ulaşma, depolama, görselleştirme, iletişim ve uygulamadaki etkin rolünü derslerin önemli birer aracı olarak kullanmak, teknolojinin doğru kullanımının sağladığı yararları vurgulamak,

 

●     Ulusal ve uluslararası platformlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere fen bilimlerinin eğlenceli taraflarını göstermek ve alana olan ilgilerini arttırmak,

 

●     Her öğrencinin öğrenme yolunun farklı olduğunu bilerek, derslerde kullanılan öğretim tekniklerini çeşitlendirerek, her öğrencinin öğrenmesi için uygun ortamları hazırlamak.