kayıtlarımız

431 taban puan İle kapanmış ve

kontenjanımız dolmuştur.

Göstermİş olduğunuz İlgİye teşekkür ederiz.