İdari Kadro    
Tim Huttemann Genel Müdür thuttemann@aci.k12.tr
Didem Erpulat Okul Müdürü derpulat@aci.k12.tr
Seçil Yöndem Lise Müdür Yardımcısı (L2-L3-L4) syondem@aci.k12.tr
Kıvanç Peşteli Lise Müdür Yardımcısı (Hazırlık-Lise 1) kpesteli@aci.k12.tr
Nuray Asan Akademik Müdür Yardımcısı nasan@aci.k12.tr
Oktay Ünal Akademik Müdür Yardımcısı ounal@aci.k12.tr
Mine Erim IB Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı merim@aci.k12.tr
Cantürk Candan Mali ve İdari İşler Müdürü ccandan@aci.k12.tr
Aydan Yakın Kurumsal İletişim Yöneticisi ayakin@aci.k12.tr