“Geleceğin düşlerini, geçmişin öykülerine yeğlerim.”


Thomas Jefferson (Amerikalı siyasetçi)


Ortaöğretim gençlerin her anlamda rehberlik ve desteğe ihtiyaç duydukları bir dönemdir. Bir yandan kendilerini tanırken, öte yandan geleceklerine yön verecek kararları almaları gerekir.  Rehberlik Bölümü öğrenciler kadar, okulun öğretmenlerine idarecilerine ve velilerine de öğrencilere yaklaşımlarında destek olur.

 

HEDEFLER

 

Öğrencilerimizin;

•  okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamalarına,

•  potansiyellerini tam olarak kullanıp eğitsel başarılarını artırmalarına,

•  kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmelerine,

•  başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası etkileşim becerilerini geliştirmelerine,

•  topluma karşı olumlu anlayış ve tutum geliştirmelerine,

•  hayatlarını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine,

•  eğitsel ve mesleki kararları için gerekli olgunluğa ulaşmalarına

 

destek olmaktır.

 

Bu amaçlarımızı yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız  bireysel görüşmelerle , uyguladığımız yıllık sınıf  rehberlik programımızla, okul idarecilerimizle sürdürdüğümüz eşgüdüm toplantılarıyla, bölümlerle  gerçekleştirdiğimiz interdisipliner çalışmalarla, aldığımız süpervizyonlarla, Okul Aile Birliği ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarla, yurt içi ve yurt dışı kariyer danışmanları ile birlikte yürüttüğümüz ortak etkinliklerle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz .

 

PROGRAM

 

Yıllık rehberlik programımız aşağıda tanımlanan üç gelişim alanını destekleyen etkinliklerden oluşmaktadır.

 

Kişisel Ve Sosyal Gelişim 
YAŞAMAYI Öğrenme
Eğitimsel Gelişim
ÖĞRENMEYİ Öğrenme
Mesleki Gelişim Yaşamı Planlama
ÇALIŞMAYI Öğrenme
• Duygular • Dinleme Becerileri • Kendini Güvenle Ortaya Koyma • Sorun Çözme • Stresle Başa Çıkma • Aile İçi İletişim • Karar Süreçleri • Arkadaş İlişkileri • Karşı Cinsle İlişkiler • Hayır diyebilmek • Kişisel sınırları koruyabilmek • Etkili Çalışma Alışkanlıkları • Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zekâ • İşbirlikli Öğrenme • Akademik Başarının Değerlendirilmesi • Beyin Araştırmaları ve Öğrenme (Beslenme, Uyku, Stres vb.) • Etkili Öğretmen Nitelikleri • Dönem Ödevi Seçimi • Ev Ödevleri • Sınav Kaygısı • Sınıf İçi Disiplin Sorunları • Alan Ve Meslek Seçimi • IB Seçim Süreci • Üniversiteler • Yurt Dışı Eğitim • Mesleği Yerinde Tanıma • İşyeri Becerileri • Geleceğin Meslekleri • İlgi ve Yetenekleri Tanıma • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

 

ETKİNLİKLER

 

MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı çerçevesinde her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik planlanmış çok farklı projeler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz.

 

Verimli ders çalışma yöntemleri, psikososyal beceri eğitimi, stresle başa çıkabilme, hedef belirleme gibi konularda öğrencilerimizi yıl boyunca çok farklı ve çeşitli etkinliklerle destekleyeceğiz.

 

Bu etkinliklere ek olarak aşağıdaki temalar üzerinde yıl boyunca her düzeyde yoğun olarak çalışacağız:

 

  • Akran Baskısı ile Baş edebilme
  • Sosyal Medya Kullanımı
  • Bağımlılık
  • Cinsel Gelişim Eğitimi
  • Sınırlar

 

Ayrıca  Yurt içi ve Yurt  dışı Kariyer Ofisleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz meslek, kariyer ve yükseköğretime yönlendirme çalışmalarımız yıl boyunca sürecek.  “Kariyer Günü, "Meslekler Haftası", "Mesleki Gölge”, "Hayal Saatleri" bu etkinliklerden sadece bazılarıdır.

 

BİREYSEL DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR

 

•  Okula uyum

•  Arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilerden kaynaklanan  sorunlar

•  Aile içi iletişim

•  Çalışma yöntemleri ve başarıyı artırma                   

•  Sınav kaygısı ve sınava hazırlanma teknikleri

•  Stres ve stresle başetme

•  Çatışmalar ve çatışma çözümleri

•  Yaşam evreleri ve ergenlik süreci

•  Zaman yönetimi

•  Alan ve mesleğe yönelim

•  Akran istismarı

•  Uygun seçimler yapabilme

 

Yukarıda sıralanan bu başlıklara ek olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bizlerden yardım alabilirsiniz..

 

VELİLERE YÖNELİK  ÇALIŞMALARIMIZ

 

ÇOCUĞUNUZA SINIR KOYMA (2 oturumluk tek çalışma)

Bu çalışmada çocuklarınıza anlaşılır, net kesin sınırlar koyarken onları sizlerle işbirliğine yönlendirecek kurallar koyabilmenin üzerinde çalışılacaktır.

 

MESKELİ KARAR VERME SÜREÇLERİ SEMİNERİ

Bu seminerde ergenlerde mesleki karar verme süreçleri, bu süreçlere destek olmak için planlanan ve gerçekleştirilen rehberlik çalışmaları aktarılacaktır.

 

“RENKLİ İNSANLAR” (3 oturumluk tek çalışma)

Bu çalışmada insan karakterinin dört ana renk üzerinden irdelenmesi, renginizi keşfetme,diğer renkleri farketme ve bunlarla uygun iletişim becerileri kazanma konularında çalışılacaktır.

 

GERÇEKTEN BENİ DUYUYOR MUSUN? (2 oturumluk tek çalışma)

Bu çalışmada söylediğimiz sözcükleri duymak ve sözcüklerin arkasında yatan mesajları farketmek, insanlarla iletişimimizin niteliğini arttırmak konuları ele alınacaktır.

 

BAĞIMLILIK SEMİNERİ

Bu seminerde bağımlılık konusu derinlemesine irdelenecek ve bu konuda okulumuzda yürütülen çalışmalar ele alınacaktır.

 

AKRAN İSTİSMARI SEMİNERİ

Bu seminerde   sağlıklı bir  iletişim ortamının  oluşmasındaki engellerden olan “ Akran İstismarı” olgusunu tanıtılıp, okulumuzda  bu konuda   yapılan çalışmalar  paylaşılacaktır.

 

Okul Psikolojik danışmanlarının verdikleri bu eğitimlere ek olarak her ay bir uzman konuğumuz davetlimiz olacak ve ergenlik dönemi özellikleri, ergenlikte görülen psikolojik değişimler, aile içi iletişim konularında velilerimize seminerler vereceklerdir.

 

Süpervizyon:  Süpervizyon çalışmaları 2003 yılından bu yana Prof. Dr. Ayşen Baykara rehberliğinde yürütülmektedir. Ayrıca bu yıl Çocuk Ergen Psikiyatristi Kültegin Ögel'den  “Bağımlılık” konusunda süpervizyon desteği alınmaktadır. Psikolojik Danışmanların yanı sıra bu çalışmalara  Müdür Yardımcıları da katılmaktadır.