Ortak hedefimiz, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek!


Okul, profesyonel anlamda çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi için tüm sorumluluğu alsa da ailenin desteği ve işbirliği olmadan amaca ulaşmak kolay değildir.

Aile hem verilen eğitimi pekiştirmek hem de eğitimin devamlılığı için kilit rol üstlenir.

 

AMAÇLAR

 

Okul ve aile arasında etkin iletişim, işbirliği ve giderek bütünleşmeyi amaçlayan Okul Aile Birliği; okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve velilerden oluşur. OAB’nin amacı öğrencilerde aşağıdaki davranışları oluşturmak ve korumaktır.


• Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılığı pekiştirmek,

• Ulusal ve uluslararası insani değerleri oluşturmak ve korumak,

• Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında velileri aydınlatmak,

• Sorumluluk alma, dürüstlük, nezaket, farklı kişi ve düşüncelere saygı davranışlarını geliştirmek,

• Disiplinli ve toplum düzenine uygun davranmalarına yardımcı olmak,

• İsraf, gösteriş ve malını hor kullanma gibi kötü davranışları önlemek.

• Veliler ve okul arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, iletişimde şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun kanallar kurmak

• Çocukların eğitimlerini destekleyecek her türlü faaliyeti organize etmek.

• ACI ruhu ve dayanışmasını teşvik ve himaye etmek.

• Tüm ACI öğrencilerinin kişilik gelişimleri ve akademik eğitimleri yararına olacak yenilikleri önermek ve desteklemek.

 

OAB alınmasını gerekli gördüğü yeni ve faydalı tedbirleri Okul Müdürlüğü’ne teklif edebilir, okulu yapmakta olduğu işlerde destekler, okulu güç duruma sokacak kararlar vermez.

 

İÇ TÜZÜK


Yönetim Kurulu, kendini ve Okul Aile Birliği’ni, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı ve içtüzüğü ile sınırlandırılmış kural ve bağlantılı kanunlar çerçevesinde yönetir. Daha fazla bilgi için http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

OAB’DEN MESAJ

 

Değerli velilerimiz,

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Dönemi Özel İzmir Amerikan Koleji Okul Aile Birliği aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Naz Baylan

Hakan Tümtürk

Aylin Yaman

Didem Öktem

Mihri Birsen OKAN

 

Denetleme Asil Üye

Gülizar Yılmaz

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Deniz Özbeyli

Arzu Kiray

Hande Varol

Işıl Zencirli

Ayşegül Canbol

 

Denetleme Yedek Üye

Raziye Yurtseven

 

 

Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda yapacağımız toplantılarımıza, sosyal ve kültürel faaliyetlerimize siz değerli velilerimizin katılımı ve desteği bizler için çok değerlidir. Duyurularımızı myaci sayfasından ya da ACIConnect mesajlarından takip edebilirsiniz. Ayrıca OAB’den gelecek maillerle duyurular size iletilecektir. 

 

oab@aci.k12.tr adresine istek, öneri ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.    

 

Saygılarımızla,

 

ACI OAB Yönetim Kurulu